Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΕ Λαύριο-Aegean Cargo

Πρόεδρος ΔΣ: Ψαρράκης Ιωάννης  
Αντιπρόεδρος: Βώδινας Ευάγγελος  
Μέλη: Γιαννάκου Χριστίνα  
  Ζαμπέλης Κοσμάς
  Ρούκα Άννα  
  Φώνσος Αντώνιος