ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΡΜΕΙΔΗΣ

Εθνικότητα: GR

Θέση: PG

Ηλικία: 20

Ύψος: 1,90