ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΓΚΙΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ GR
ΘΕΣΗ F
ΗΛΙΚΙΑ 24
ΥΨΟΣ 2,07
ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 3
ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗ BASKET LEAGUE 3