ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ GR
ΘΕΣΗ C
ΗΛΙΚΙΑ 20
ΥΨΟΣ 2,18
ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1
ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗ BASKET LEAGUE 2